Bål i haven

Velkommen til

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Postadresse: Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde 

 Afbrænding af haveaffald

I følge bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald § 49 er afbrænding af affald kun tilladt på dertil godkendte anlæg.

I Roskilde Kommune er der IKKE vedtaget et regulativ som tillader afbrænding af haveaffald.

Ved administration af bestemmelserne bør man skelne mellem afbrænding af affald og afbrænding af rent træ i brændeovn eller i det fri (hyggebål).

Afbrænding af affald er forbudt (andet end haveaffald).

Brandværnsforanstaltninger:

Afbrænding større end 0,2 m3

For afbrænding af en mængde på højst 200 liter (0,2 m3) skal afbrænding ske i en afstand af mindst 10 meter fra alle bygninger med hårdt tag.

For afbrænding af en mængde større end 200 liter (0,2 m3) skal afbrænding ske i en afstand af mindst 30 meter fra alle bygninger med hårdt tag.

I vindens retning fordobles ovennævnte afstande

Afbrænding af højst 0,2 m3

Hyggebål er tilladt.

Roskilde Kommune kan give dispensation til afbrænding af haveaffald, når dette ikke generer naboerne.

I henhold til Notat fra Roskilde Kommune den 10. maj 2001 vil overtrædelser kunne straffes.

.