Lokalplan - Byplanvedtægt

Velkommen til

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Postadresse: Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde


Partiel Byplanvedtægt nr. 1 
for område af Vindinge by i
Reerslev-Vindinge kommune


Partiel Byplanvedtægt nr. 1 omfatter samtlige parceller i grundejerforeningen Mørbjerggård m.fl. og er vedtaget af Reerslev-Vindinge sogneråd den 1. oktober 1969 


Hent byplanvedtægt nr. 1 - Klik her >>>>