Fakta

Velkommen til

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Postadresse: Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde

Fakta om foreningen

Foreningen har 122 medlemmer.
Følgende ejendomme har tinglyst medlemspligt:
Mørbjergparken 1 - 73.
Mørbjergvænget 2 - 98 (kun lige husnumre).

Medlemskontingent for 2020: kr. 1.000,-. (1.1. - 31.12.2020 

Seneste indbetaling er 10. juni 2020.

Kontingentopkrævning for hele året udsendes primo juni. Der er ingen restancer for 2019 eller tidligere.


Generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts.

Generalforsamling i 2020 afholdes: Pga. Covid-19 er generalforsamlingen udsat.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Ingen grundejer har stillet sikkerhed overfor grundejerforeningen.

Registrering ved ejerskifte er gebyrfri.


Bankforbindelse: Sparekassen Sjælland: Konto nr. 0525 - 236451


Ved fraflytning skal du huske at afmelde din automatiske betaling (PBS).


Vejene i udstykningen er offentlige, og der er ingen kendte planer om en evt. privatisering.

Der er ingen privat vejlaug.

Snerydning på stier i det grønne område betales over kontingent.


Antenneforening:

Se antennelaugets hjemmeside: www.vindinge-antennelaug.dk


Vandforsyning:

Grundejerne modtager vand fra Vindinge Vandværk A.m.b.a.  www.vindingevand.dk


Denne side er senest opdateret den 17.4.2020.


Yderligere spørgsmål kan rettes til: post@moerbjerggaard.dk