Fakta

Velkommen til

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Postadresse: Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde

Fakta om foreningen

Foreningen har 122 medlemmer.

Der er medlemspligt af grundejerforeningen (tinglyst deklaration).

Medlemskontingent for 2018: kr. 1.000,-. (1.1. - 31.12.2018) er vedtaget på generalforsamlingen den 19.3.2018.

Seneste indbetaling er den 10. maj 2018.

Kontingentopkrævning for hele året udsendes primo maj.

Der er ingen restancer for 2018 eller tidligere.

 

Generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. marts.

Generalforsamling i 2019 adviseres senere.

Regnskabsåret er kalenderåret.

Ingen grundejer har stillet sikkerhed overfor grundejerforeningen.

Registrering ved ejerskifte er gebyrfri.

 

Bankforbindelse: Sparekassen Sjælland: Konto nr. 0525 - 236451

 

Ved fraflytning skal du huske at afmelde din automatiske betaling (PBS).

 

Vejene i udstykningen er offentlige, og der er ingen kendte planer om en evt. privatisering.

Der er ingen privat vejlaug.

Snerydning på stier i det grønne område betales over kontingent.

 

Antenneforening:

Se antennelaugets hjemmeside: www.vindinge-antennelaug.dk

 

Vandforsyning:

Grundejerne modtager vand fra Vindinge Vandværk A.m.b.a. www.vindingevand.dk

 

Denne side er senest opdateret den 8.6.2018.

 

Yderligere spørgsmål kan rettes til: post@moerbjerggaard.dk