Hæk og fortov

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Postadresse: Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde

Beskæring langs stier og veje

Grundejeres beplantning skal ved klipning og pleje til stadighed holdes udenfor vejareal som ses af disse skitser.

Træer og buske eller anden beplantning skal være beskåret til en højde af 2,75 meter over fortov, rabat eller sti og 4,20 meter over kørebane.

Husk at tjekke, hvor skellet er, inden du planter.

Hæk og anden beplantning skal være klippet helt ind til skel.

Ovenstående bestemmelser er fastlagt af vejmyndigheden med henvisning til bekendtgørelse af lov om offentlige veje af 31. maj 1991 §103 stykke 2 og bekendtgørelse af lov om private fællesveje af 31. maj 1991 §47 stykke 1.