Kontakt

Velkommen til

Grundejerforeningen MØRBJERGGÅRD

Henrik Høgstrup

Formand

Mørbjergparken 41

2276 0239

post@hoegstrup.com

Rolf Christensen

Kasserer

Mørbjergvænget 48

 4199 4767

Keld Johansen

Best. medlem

Mørbjergparken 1

Dorthe Dalsgaard

Næstformand

Mørbjergvænget 18          2831 5005

Martin Foldager

Best. medlem

Mørbjergvænget 56           8852 4910

4097 3355

Bestyrelse

Postadresse: c/o Henrik Høgstrup, Mørbjergparken 41, Vindinge, 4000 Roskilde